top of page

שקיפות עורפית

בדיקת שקיפות עורפית מבוצעת בשבועות 11-14 להריון והינה בדיקה חשובה מאוד בהריון.זוהי בדיקת אולטרה סאונד הנערכת לאישה ההרה לשם הערכת הסיכון הסטטיסטי לקיומו של עובר הלוקה בהפרעה כרומוזומלית העיקרית מבניהן הינה תסמונת דאון.במהלך הבדיקה נמדד גודל (אורך) העובר במ"מ, וכן נמדד עובי אזור שקוף לגלי קול הנמצא בעורף העובר, בו נמצא נוזל צווארי לימפטי. גודל העובר, בשילוב עם עובי האזור השקוף, ובתוספת גיל האישה, מוזנים אל תוכנה מיוחדת המחשבת על פי הנתונים את סיכויי העובר להיות נשא של מספר פגמים כרומוזומליים.אצל עובר תקין הנוזל הצווארי נספג, ולכן ככל שעובי השקיפות העורפית (הנוזל הצווארי) דק יותר, כך סיכויי העובר להיות נשא של פגם כרומוזומלי קטן יותר. שקיפות מוגברת יכולה להעיד גם על מומים אנטומיים כגון מומי לב והפרעות גנטיות נדירות אצל העובר.כאשר מתגלה בבדיקה עובר עם שקיפות מוגברת (מעבר לשלושה מ"מ) הדבר דורש המשך התייחסות כולל בדיקה כרומוזומלית ושלילת מומים מבניים בעובר.

חזרה לעמוד

מעקב הריון

bottom of page