top of page

מעקב גדילת העובר

כחלק מליווי ההיריון, מתבצעות במרפאה באופן סדיר בדיקות מעקב גדילת העובר, על מנת לעקוב אחר ההתפתחות התקינה של העובר.

זו למעשה בדיקה לצורך הערכת המשקל של העובר המבוצעת מעבר לסקירות המערכות האנטומיות השגרתיות.

הטווח התקין לגודל העובר הוא בין אחוזון 10 לאחוזון 90. במידה ובמהלך המעקב התגלתה סטייה בטווח –זאת אומרת עובר קטן מאחוזון 10 או גדול מאחוזון 90, נדרשת התייחסות מתאימה לנושא.

הבדיקה הראשונה שנדרש לבצע היא בדיקת אימות מדויקת להערכת  משקל העובר ואימות גיל ההיריון. לאחר אימות המשקל והגיל בצורה טובה, נדרשות מס' פעולות, כאשר הראשונה שבהן היא סקירה מקיפה של העובר, על-מנת לוודא העדר קיומם של  מומים הקשורים לסטייה במשקל ובגודל.

במהלך הסקירה, מבצע ד"ר אלדד קטורזה גם בדיקות דופלר - בדיקת זרימת הדם בתחנות שונות של העובר וע"י כך ניתן לאבחן ולזהות הפרעות שונות כמו הפרעה בתפקוד השלייתי ומחלות אימהיות למיניהן.

בנוסף, מפנים את האישה ההרה לבירור גנטי, על-מנת לשלול הפרעות כרומוזומליות למיניהן, בירור זיהומים כמו CMV - וירוס העשוי לגרום לעובר להיות קטן, ואף מבררים שאין ברקע מחלות אימהיות כמו: יתר לחץ דם, הפרעה בתפקודי בלוטת התריס, מחלות זיהומיות וכו'.

באופן כללי, מדובר בבירור מקיף אך קצר יחסית ושלא אורך יותר ממספר ימים עד שמגיעים לאבחנה ברורה וסופית, וברוב המכריע של המקרים ההיריון מסתיים בלידת ילוד בריא.

חזרה לעמוד

מעקב הריון

bottom of page