top of page

מעקב לאחר הלידה

השבועות הראשונים לאחר הלידה מתאפיינים בתהליכי הבראה של הגוף והנפש ובהסתגלות לתינוק החדש.

משכב הלידה הוא תקופה המתחילה מיד לאחר הלידה ונמשכת כ- 6-8 שבועות.

תקופה זו הינה משמעותית ביותר להתאוששות הגוף והנפש לאחר ההיריון והלידה.

חשוב להגיע אל רופא הנשים כ-6 שבועות לאחר הלידה ולהיבדק, על מנת לוודא כי גופך מחלים מתהליך ההיריון והלידה ושאין סיבוכים.

חזרה לעמוד

מעקב הריון

bottom of page