top of page

ריבוי מי שפיר

אחד המצבים השכיחים בהריון הוא ריבוי מי שפיר.

ריבוי מי שפיר בהריון הוא מצב שבו ישנה חריגה מהכמות הצפויה של המים לאותו שבוע בהריון, כלומר: העובר נמצא בסביבה שבה יש הרבה יותר מי שפיר

ממה שצריך להיות.

מצב זה יכול להיות שפיר וכחלק מהריון תקין או יכול לקרות עקב סכרת הריונית לא מאוזנת, אך גם יכול להעיד על מומים או הפרעות מבניות בעובר כמו

הפרעות בפנים | הפרעות במוח העובר | הפרעות במערכת העיכול | הפרעות ביכולת הבליעה של העובר | הפרעת שתן מוגברת ע"י הכליות | מומים בבית

החזה | מומי לב העובר ועוד...

לפיכך, במצב של ריבוי מי שפיר נדרשת בדיקה מכוונת למוח העובר ומערכת העצבים שלו, על מנת לבחון בדקדקנות את המערכות השונות בגופו ולבחון את כמות מי השפיר.

חזרה לעמוד

מומחיות

bottom of page