top of page

הרחבת חדרי המוח בעובר

חדרי המוח הם מערכת חללים הנמצאים בתוך המוח ומייצרים נוזל הנקרא CSF שתפקידו לשמש מערכת הגנה למוח.

בזמן ביצוע סקירות המערכות השגרתיות בהריון מודדים את רוחב החדרים כיוון שחריגה בגודל שלהם יכולה להוות סמן לבעיות בהתפתחות של המוח.

האבחון נעשה באמצעות בדיקת אולטראסאונד כחלק מהבדיקה השגרתית של סקירת המערכות בעובר וכאשר רוחב החדרים עולה על 10 מ"מ נדרש לבצע בדיקה מקיפה ומדוקדקת יותר של המוח ומערכת העצבים ע"י רופא מומחה בתחום זה.

 

המטרה של הבדיקה המקיפה (נוירוסונוגרם) היא לזהות את הגורם להרחבת החדרים, כיוון שהמשמעות או ההשלכות נובעות בעיקר מהגורם ולא מרוחב החדרים.

בעבר החומרה נקבעה בעיקר ממידת ההרחבה אך במחקרים שאנחנו ביצענו ומהניסיון שצברנו גילינו כי המדד העיקרי המשפיע על ההשלכות הוא זיהוי הגורם בצורה מדויקת ולא מידת ההרחבה של החדר

חזרה לעמוד

מומים במוח העובר

bottom of page