top of page

הפרעה בגדילת העובר

במהלך מעקב ההיריון מעבר לסקירות המערכות שמטרתן לוודא שאין מומים מבניים בעובר, קיים מעקב אחר קצב גדילת העובר כאשר קיים טווח גדילה תקין שנמצא בין אחוזון 10 לאחוזון 90.

כאשר העובר קטן מאחוזון 10 המצב נקרא IUGR או האטה בקצב גדילה תוך רחמי. ברוב המקרים מצב זה איננו מסוכן ומבטא את פוטנציאל הגדילה הגנטי המשפחתי של העובר כדוגמת אחיו והוריו. אולם מצב זה יכול להוות סימן לבעיות אחרות הדורשות בירור והתייחסות מתאימים כדוגמת הפרעה כרומוזומלית בעובר, חשיפה של העובר לזיהומים כלשהם, מומים בעובר או הפרעה בתפקוד השלייתי.

כאשר העובר גדול מאחוזון 90 מצב זה נקרא מקרוזומיה וגם כאן הדבר יכול להעיד על מגוון בעיות כגון: סוכרת הריונית, מחלות גנטיות כלשהן, תסמונות גדילת יתר. ואולם גם במצב זה הסיבה השכיחה ביותר היא ביטוי של פוטנציאל הגדילה הגנטית המשפחתית.

כאשר במהלך מעקב ההיריון מאובחן המצב של הפרעה בגדילה נדרש לבצע מספר בדיקות על מנת לוודא שאכן אין בעיה כלשהיא בעובר. בדיקות אלה כוללות סקירה אנטומית מדוקדקת של העובר על ידי רופא מומחה בתחום, בדיקות לזרימות דם בעובר ובשלייה ובדיקות גנטיות שו

חזרה לעמוד

מומים במוח העובר

bottom of page