top of page

הפרעות במבנה הקורפוס קולאסום

הקורפוס קאלוסום הינו מבנה חשוב מאוד במרכז מוח העובר שמהווה חיבור בין שתי ההמיספרות (אונות) ודרכו עוברות מסילות רבות של מידע לחלקי המוח השונים.

לקורפוס קאלוסום חשיבות רבה בתפקוד התקין של המוח וכל חריגה או פגם במבנה שלו עשויה להתבטא בפגיעה תפקודית מוחית.

הקורפוס קאלוסום נבדק באופן שיגרתי כחלק מסקירת המערכות של הטרימסטר. לעיתים מתגלות חריגות במבנה שלו כגון: חסר מלא או חלקי, היותו קצר, דק או עבה מדי.

הניסיון שצברנו ומחקרים שביצענו הראו שגם חריגה אפילו משמעותית במבנה של הקורפוס קאלוסום יכולה להסתיים בלידה של תינוק בריא, ולכן על מנת לדעת את חומרת המצב נדרש לבצע בדיקה מדוקדקת של מוח העובר ע"י מומחה בתחום זה.

חזרה לעמוד

מומים במוח העובר

bottom of page