top of page
זיהוי מיקום שק הריון ודופק העובר

כחלק משגרת מעקב ההיריון נהוג לבצע בדיקות אולטרסאונד לצורך מעקב אחר התפתחות העובר.

 

אולטרסאונד 'הריון צעיר' הינה הבדיקה הראשונית המבוצעת בהריון.

הבדיקה מבוצעת בשבועות 6-7 להריון (בדרך כלל כשבועיים לאחר המועד המצופה להופעת מחזור הווסת). מטרת הבדיקה לאשר את קיום ההיריון ולוודא את תקינותו.

במהלך הבדיקה ניתן לקבוע את מיקום ההיריון (חוץ או תוך רחמי) ואת מספר העוברים ולהדגים דופק עוברי. בשלבים מוקדמים מאד, גם אם טרם נצפה עובר, מאפשרת הבדיקה לקבוע את גיל ההריון באמצעות מדידת קוטר שק ההריון.

כאשר נצפה עובר ניתן לוודא את גיל ההריון על ידי בדיקה של גודלו ולקבוע האם גיל ההריון תואם את הוסת האחרונה.

מדידה זו חשובה במיוחד עבור נשים בעלות מחזור לא סדיר או נשים שנטלו גלולות למניעת הריון טרם הכניסה להריון וגיל ההריון לא ידוע בצורה ודאית. אם נמצא פער של למעלה משבוע בין הקוטר הנמדד לבין התאריך (על פי הווסת האחרונה) נהוג לקבוע את גיל ההריון בהתאם לבדיקת אולטרסאונד זו.

כמו כן חשובה בדיקה זו עבור נשים שחוו הריונות צעירים שלא התפתחו כראוי, לנשים העוברות טיפולי פוריות להן סיכוי מוגבר להריונות מרובי עוברים ולנשים שעברו הריון חוץ רחמי. אצל נשים שעברו הפלות קודמות או לידות מוקדמות ייבדק גם צוואר הרחם כדי לוודא שהוא סגור ואינו מקוצר.

במצב שבו מזוהה הריון מרובה עוברים, ניתן לקבוע בבדיקה זו את סוג ההריון (כוריוניסיטי) מידע בעל חשיבות רבה להמשך ההריון.

bottom of page