top of page

סקירת מערכות מאוחרת

זוהי בעצם סקירת המערכות העיקרית, אותה מבצעים בטרימסטר השני בהריון והיא מבוצעת לרוב בין השבועות 21 ל-24 של ההריון.

סקירת מערכות מאוחרת ברוב המקומות בעולם הינה הסקירה העיקרית ואף היחידה שמבוצעת במהלך ההריון.

מדובר בבדיקה חשובה מאוד הבוחנת בצורה מתקדמת, מערכות חשובות בעובר, בעיקר בהתפתחות המוח ומערכת העצבים של העובר ומדגימה מבנים

מאוד חשובים במוחו של העובר.

חשיבותה של סקירת מערכות מאוחרת היא לוודא שהעובר התפתח כמו שצריך ולוודא שלא קיימים מומים מבניים משמעותיים בעובר ולהבטיח שההתפתחות

של העובר תהיה תקינה גם לאחר לידתו.

bottom of page