top of page

בדיקות מכוונות למח העובר

אחת המערכות שבהן עשויים להופיע הרבה מאוד מומים במהלך ההריון, היא מערכת העצבים המרכזית של העובר או המוח וחוט השדרה שלו.

מה שמאפיין מערכת זו היא ההתפתחות שלה שמלווה את מהלך כל ההריון ועד לגיל שנתיים לאחר הלידה.

במהלך ההריון, ובעיקר בטרימסטר ה-3, ניתן לזהות כמה ממצאים במערכת זו, שחלקם עשויים להיות חמורים ומשמעותיים.

באם התגלו ממצאים חריגים במערכת זו של העובר, תתבקש המטופלת לבצע בדיקה מיוחדת בשם "סקירת מערכות מכוונת" למוח ומערכת העצבים

של העובר.

בדיקה זו בודקת בצורה דידקטית, יסודית ומפורטת מבנים מסויימים במוחו של העובר, על-מנת לוודא שהתפתחות מוחו אכן תקינה או מאידך לזהות אי אלו

בעיות ולדעת כיצד לטפל בעובר או בילוד לאחר שייוולד.

לאחר סיום בדיקה זו, הרופא הבודק יידע להעריך האם נדרשות בדיקות נוספות כמו MRI לבירור המצב - בדיקה מעמיקה היודעת להדגים בצורה מפורטת

מבנים במוח העובר.

bottom of page