top of page
פגישת מעקב

מעקב הריון הינו תהליך חשוב הכולל פגישות קבועות אצל רופא הנשים ובדיקות רפואיות לאם  ולעובר, הכוללות בדיקות דם, בדיקות סקר, בדיקות אולטרסאונד, בדיקות התפתחות העובר ועוד..

מעקב הריון אצל רופא נשים מקצועי לאורך כל התקופה, הינו האמצעי הטוב ביותר לליווי האישה ההרה בתקופה זו על מנת להבטיח את בריאותם של האישה ההרה והעובר.


לאחר שגילית כי את בהריון, עלייך לפנות לרופא נשים, זאת על מנת לקבל אינפורמציה בנושא הבדיקות השונות שיש לערוך בתקופת ההיריון.

קיימות בדיקות רבות במהלך מעקב ההיריון ונדרש לבצען במועד הנכון ובצורה הנכונה. שכן במידה ומתגלות בעיות נדרש לגלותן מבעוד מועד ולפעול בהתאם.

מעקב הריון הוא קשר רציף וקבוע בין המטופלת לרופא הנשים במהלך ההיריון, הכולל פגישות תקופתיות, מתן מענה לשאלות המטופלת, מענה מקצועי ומיידי ע"י צוות אחיות מוסמך וקבוע במרפאתי וכמובן, זמינות גבוהה.

במשך תקופה זו, אני מקיים את כל בדיקות אולטראסאונד במרפאה והמטופלת מקבלת את מרבית השירותים והבדיקות במקום אחד, מה שגורם למעקב להיות הרבה יותר אפקטיבי ומדויק.

תדירות הביקורים אצל רופא הנשים במהלך ההיריון משתנה בהתאם למצב הרפואי ובהתאם לדרגת הסיכון של ההיריון והממצאים בו.
 

bottom of page