top of page

מעקב סוכר

סוכרת הריון היא סוג ייחודי של מחלת הסוכרת שמתגלה לראשונה במהלך ההריון, בדרך כלל במחציתו השניה של ההריון.

השינויים ההורמונליים המתרחשים בגוף האישה ההרה במהלך ההריון עלולים להגביר את ייצור הגלוקוז או להפחית את מידת השימוש הנעשה בו ולכן רמתו בדם עולה.

אצל חלק מהנשים ההרות רמת הגלוקוז בדם עולה מעבר לטווח הרצוי מאחר שגופן אינו מסוגל לייצר כמות מספקת של אינסולין כדי להכניס את עודפי הגלוקוז לתוך התאים. גלוקוז מדם האם מגיע אל העובר דרך השליה ולכן אם רמת הגלוקוז בדם האישה ההרה גבוהה אף רמת הגלוקוז אצל העובר תהיה גבוהה ועלולה לסכן אותו.

במרבית המקרים ניתן לאזן את רמת הגלוקוז בדם באמצעות שינויים תזונתיים ופעילות גופנית. עם זאת סוכרת הריון מחייבת ניטור קפדני הן במסגרת עצמית והן במסגרת המרפאות להריון בסיכון גבוה. צוות המרפאה ידריך את האישה ההרה לגבי תזונתה, פעילות גופנית רצויה והמעקב שעליה לבצע.

חזרה לעמוד

מעקב הריון

bottom of page