top of page

מומים במוח העובר

במהלך ההריון, תוך כדי הבדיקות השגרתיות, עלול להתגלות חשד למצבו הבריאותי של העובר, והאישה תידרש לבצע בדיקות נוספות, על-מנת להעמיק ולברר את מצב העובר.

מדובר בבדיקות ייעודיות המכוונות למוח ומערכת העצבים של העובר.

מצבים בהם נדרשת האישה לבצע בדיקות אלה יכולים להיות מסוג: היקף ראש קטן בעובר, הפרעה בגדילת העובר, הפרעה במבנה הקורפוס קאלוסום, הרחבת חדרי המוח של העובר ועוד מגוון מצבים שונים.

חזרה לעמוד

מומחיות

bottom of page